یک نوشته

سرزمین پدری: برگزیده جشنواره محیط زیست

سرزمین پدری: برگزیده جشنواره محیط زیست

شب‌ها فلامینگوی پیر، بچه‌ها را دور خودش جمع می‌کرد و به بهانه‌ی قصه‌گویی، داستان‌هایی از سرزمین پدری برای‌شان تعریف می‌کرد؛ زیرا آن‌ها از بدو تولد تا به آن روز در آرزوی دیدنش بودند و زیستن در آن را فقط می‌توانستند در ذهن‌شان تصور کنند.

گیاهخواری

گیاهخواری

صدای درهم تلویزیون فضای اتاق را پر کرده بود، بدون توجه به سر و صدای اطرافش صفحه کتاب را ورق زد.خون تازه ای که از هر سو روان است ، فریادهای جان گداز حیوانات ، جسدهایی که به خون آغشته شده و با تشنج می لرزند، ناله گوسفندان و همهمه صدای دشنام و داد و فریادآدمیان .